Separering af regn og spildevand

Flere og flere kommuner vælger at separere regn og spildevand for at undgå, at kloaksystemet oversvømmes af store mængder regnvand i forbindelse med skybrud. Det sikrer både, at bakteriefyldt kloakvand ikke står op i toiletter og kældre i lavtliggende huse, og at vandløb og natur ikke bliver udsat, når rensningsanlægget ikke kan følge med.

Separering af regn og spildevand stiller krav til husejere om at sørge for at separere på egen grund. Hos Murermestrene Thomas Hans har vi som autoriseret kloakmester stor erfaring med separeringsprojekter og kan lægge en plan, der passer nøjagtigt til den enkelte husejers situation og ønsker.

Separering af regn og spildevand er ofte en omfattende opgave, som kræver en del opgravning af såvel have som belægning. Hos Murermestrene Thomas Hans har vi egen gartnerafdeling, som gerne giver tilbud på genetablering af både have og belægning nøjagtigt, som den var. Men du kan naturligvis også vælge at lade dig inspirere til noget helt nyt. Når vi nu alligevel er i gang.

Ring endelig til os, hvis du gerne vil have et uforpligtende tilbud på separering af regn og spildevand.

Bliv kontaktet for gratis tilbud

Kontakt os på

74 52 27 17