Sådan bruger og opbevarer vi dine oplysninger

Hos
Murermestrene Thomas Hans A/S
Sverigesvej 4A
6100 Haderslev

I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”) forklares her, hvornår, hvorfor og hvordan vi som virksomhed, reguleres af denne forordning:

– indsamling af persondata om enkeltpersoner
– brug af denne information;
– videregivelse af denne type data til andre, når dette er nødvendigt og under visse forhold;
– overholde sikkerhed og fortrolighed hvad angår disse persondata.

Denne politik kan udvikle sig med tiden, så kontrollér venligst datoen på denne side for at sikre dig, at du har den nyeste version.

Denne politik blev senest opdateret den 19. september 2018.

HVEM VI ER

Murermestrene Thomas Hans A/S er en murermestervirksomhed med base i Haderslev. Vi løser opgaver for såvel private, som virksomheder og offentlige institutioner.

Hvor denne politik henviser til “vi”, “vor” eller “os” nedenfor, medmindre andet er nævnt, henviser dette til Murermestrene Thomas Hans A/S (Herefter benævnt MMTH)
HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI, OG HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Vi indsamler persondata på følgende måder:

Persondata, du giver til os: dette er information om dig, som du giver os frivilligt ved at indtaste information via:

– vores hjemmeside; Se særskilt beskrivelse af Cookie og privatlivspolitik.

– korrespondance med os pr. telefon, e-mail eller andet.

Opfyldelse af kontrakt og tilbudsgivning

Vi behandler kundens navn, adresse, kontaktpersonens navn, e-mailadresse og telefonnummer samt evt. cvr.nr /EAN nr for at behandle dine forespørgsler og ordrer, samt for at levere produkter, tjenester, service og kundesupport, overholde bogføringsmæssige forpligtelser samt for at sende forretningsmæssige oplysninger, herunder tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer mv.

Behandlingshjemlen er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b. henholdsvis litra. c i forhold til vores lovpligtige behandling.
– Slettes: når kundeforholdet er ophørt, og forældelse er indtrådt.
Her henviser vi til bogføringsloven og BYG Garantiordning https://www.byggaranti.dk/til-forbrugere/

Vedrørende tilbud.
Tilbud er gældende 30 dage fra afgivelse af tilbuddet. For at yde vores kunder den bedste service gemmer vi tilbuddet 3 år herefter. Dette, da vi af erfaring ved, at mange vender tilbage for et opdateret tilbud flere år efter.

Kreditvurdering

Hvor kreditvurdering er nødvendig behandler vi virksomhedens cvr.nr. og/eller indehaverens/kontaktpersonens navn, adresse og en eller flere af følgende oplysninger: cpr.nr., pasnummer, kørekortnummer eller nummerpladeoplysninger, for at fortage kreditvurdering med henblik på at yde kredit samt for efterfølgende at kunne forfølge et sådant krav. Behandlingshjemlen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt for så vidt angår kravsforfølgelse artikel 9, stk. 2, litra f.
– Slettes: når der ikke længere er et kundeforhold med kreditfacilitet tilknyttet

Markedsføring m.v.
Se privatlivs og cookie politik på mmth.dk her

Vi kan behandle henvendelser for at foretage markedsundersøgelser om vores kunder, deres interesser og tendenser og kundeadfærd, for at kunne målrette vores markedsføring, samt for at kunne optimere og forbedre vores service. Behandlingshjemlen er i så fald Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
– Slettes eller anonymiseres senest efter 2 år.

Øvrige formål

Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder og for at undgå eller imødegå sikkerhedsbrud, samt hvis det i øvrigt er nødvendigt for os for at overholde en juridisk forpligtelse, navnlig:

– for at bistå en offentlig myndighed eller et strafferetligt undersøgelsesorgan;
– for at identificere dig, når du kontakter os under visse juridiske omstændigheder;
– for at verificere nøjagtigheden af de data, vi opbevarer om dig.

Vi behandler derudover persondata i forbindelse med betalingskrav, videreførelse af reklamationer til vore leverandører og andre retslige
skridt. I sådanne tilfælde kan det indebære, at vi opbevarer vi dine oplysninger i længere tid end ovennævnte slettefrister.

– Behandlingshjemlerne hertil er Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, henholdsvis art. 6, stk. 1, litra. c.

HVEM KAN FÅ ELLER HAVE ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Vore leverandører og serviceudbydere

Vi overlader eventuelt din information til vore tredjeparts serviceudbydere, agenter, underentreprenører og andre organisationer med det formål at yde services til os eller direkte til dig på vore vegne. Sådanne tredjeparter kan omfatte f.eks. VVS-firma, Tømrervirksomhed og leverandører af byggematerialer. Cloud-service-udbydere (f.eks. hosting og e-mail-administration) eller marketingsbureauer, administrative services, kreditreferenceagenturer, kundetilfredshedsundersøgelser eller andre tredjeparter, der yder services til os og hjælper os med driften af vor forretning og hjemmeside.

Når vi bruger tredjeparts serviceudbydere, overlader vi kun persondata, der er nødvendige for at de kan yde deres service, og vi har en kontrakt på plads, der kræver, at de opbevarer din information sikkert og fortroligt, og ikke bruge den til andet end i overensstemmelse med vore specifikke instruktioner.

Tredjeparter, der leverer produkter og services til dig gennem os

Vi arbejder tæt sammen med forskellige tredjeparter for at tilbyde dig en bred vifte af produkter og services, der supplerer dem, vi leverer. Dette kan være andre håndværksvirksomheder projekt- og ordrestyringssystemer, tilbudssystemer og lignende.

Andre måder vi eventuelt deler dine persondata

Vi overfører eventuelt dine persondata:

– til tredjepart som led i et salg af nogle eller alle vore forretningsmæssige aktiver til tredjepart eller som led i enhver omstrukturering eller omorganisering af forretningen;

– for at håndhæve gældende vilkår for brug for at beskytte vore virksomheders rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom;

– hvis vi er forpligtet til at oplyse eller dele persondata for at overholde enhver juridisk forpligtelse, eller når denne oplysning er påkrævet i henhold til gældende love, retskendelser eller statslige bestemmelser, at opdage eller rapportere en forbrydelse, at håndhæve eller anvende vilkårene i vore kontrakter eller for at beskytte vore besøgende og kundernes rettigheder, ejendom eller sikkerhed

Vi vil dog altid tage skridt til at sikre, at dine persondata fortsat er beskyttede.

HVOR VI OPBEVARER DINE PERSONDATA

Din information gemmes enten i vore databaser eller i vore serviceudbyderes databaser.
I sådanne tilfælde vil vi træffe de nødvendige sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltninger for at sikre, at dine personlige rettigheder fortsat er beskyttede som beskrevet i denne politik.

HVORDAN MED DINE RETTIGHEDER

Med forbehold for gældende lov og visse undtagelser, begrænsninger eller omstændigheder, kan du have ret:

– Til at få oplyst hvilke oplysninger vi opbevarer om dig;

– Til at få korrigeret, ændret og opdateret dine persondata;

– Til at få slettet dine persondata eller begrænset behandlingen af disse;

– Til at gøre indsigelse mod vor brug af dine persondata til automatiserede beslutninger truffet om dig;

– Til at bede os om at overføre dine persondata i en struktureret datafil til dig eller til en anden serviceudbyder, hvis det er teknisk muligt (dataportalitet);

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, herunder kan du også gøre indsigelse mod vores behandling af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark, https://www.datatilsynet.dk/.

Disse rettigheder kan udøves ved skriftlig forespørgsel sendt til info@mmth.dk. Der vil blive svaret inden for rimelig tid og i overensstemmelse med gældende regler.

HVORDAN VI SØRGER FOR SIKKERHED OG FORTROLIGHED HVAD ANGÅR DINE DATA

Vort mål er at holde dine data så sikre som muligt til enhver tid. Når vi har modtaget dine persondata, opretholder vi rimelige og passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og har kontroller for at forhindre hændelig eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret adgang.
Alle medarbejdere og andre, der får adgang til dine persondata, er underlagt fortrolighed.

COOKIES

Som så mange andre hjemmesider bruger vores hjemmeside cookies (herunder Google Analytics-cookies) for at få et overblik over besøgene på vores hjemmeside. Vi henviser til vores cookiepolitik, som du finder her

KONTAKT OS

Ret venligst eventuelle spørgsmål om denne politik til os ved hjælp af vore kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du ønsker at kontakte os, skriv venligst til denne e-mailadresse: info@mmth.dk, og ellers via følgende:

Murermestrene Thomas Hans A/S
CVR-nr. 33857985
Sverigesvej 4a
6100 Haderslev
Danmark
Telefon +45 74 52 27 11
www.mmth.dk

Bliv kontaktet for gratis tilbud

Kontakt os på

74 52 27 17